Ép kính iPhone, thay mặt kính iPhone tại Bắc Giang

Chính HiTech báo giá thay mặt kính iPhone tại Bắc Giang

Model Linh kiện Giá
iPhone X Mặt kính (loại A | loại tốt) 700.000đ
iPhone 8 Plus Mặt kính (loại A | loại tốt) 450.000đ
iPhone 8 Mặt kính (loại A | loại tốt) 400.000đ
iPhone 7 Mặt kính (loại A | loại tốt) 300.000đ
iPhone 7 Plus Mặt kính (loại A | loại tốt) 450.000đ
iPhone 6S Mặt kính (loại A | loại tốt) 300.000đ
iPhone 6S Plus Mặt kính (loại A | loại tốt) 300.000đ
iPhone 6 Mặt kính (loại A | loại tốt) 200.000đ
iPhone 6 Plus Mặt kính (loại A | loại tốt) 300.000đ
iPhone 5S Mặt kính (loại A | loại tốt) 250.000đ
iPhone 5 Mặt kính (loại A | loại tốt) 250.000đ
iPhone 5C Mặt kính (loại A | loại tốt) 250.000đ
iPhone 5 SE Mặt kính (loại A | loại tốt) 295.000đ
iPhone 4, 4S Mặt kính (loại A | loại tốt) 80.000đ
iPhone 7 Mặt kính (loại B) 200.000đ
iPhone 7 Plus Mặt kính (loại B) 345.000đ
iPhone 6S Mặt kính (loại B) 150.000đ
iPhone 6S Plus Mặt kính (loại B) 200.000đ
iPhone 6 Mặt kính (loại B) 150.000đ
iPhone 6 Plus Mặt kính (loại B) 200.000đ
iPhone 5S Mặt kính (loại B) 150.000đ
iPhone 5 Mặt kính (loại B) 150.000đ
iPhone 5C Mặt kính (loại B) 150.000đ
iPhone 5 SE Mặt kính (loại B) 180.000đ
iPhone 4, 4S Mặt kính cảm ứng (linh kiện) 235.000đ
iPhone XS Mặt kính (loại A | loại tốt) 850.000đ
iPhone XS Max Mặt kính (loại A | loại tốt) 1.250.000đ
Iphone 8 Plus Mặt kính (loại B) 345.000đ
Iphone XR Mặt kính (loại A | loại tốt) 850.000đ
Iphone 8 Mặt kính (loại B) 290.000đ
iPhone XR Mặt kính cảm ứng (link kiện) 2.000.000đ
Iphone X Mặt kính cảm ứng (link kiện) 1.400.000đ
Iphone 11 Mặt kính (loại A | loại tốt) 1.550.000đ
Iphone 11 Pro Mặt kính (loại A | loại tốt) 1.650.000đ
Iphone 11 Pro Max Mặt kính (loại A | loại tốt) 3.750.000đ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0969.041.236