Chính HiTech báo giá thay mặt kính iPhone tại Bắc Giang

ModelLinh kiệnGiá
iPhone XMặt kính (loại A | loại tốt)700.000đ
iPhone 8 PlusMặt kính (loại A | loại tốt)450.000đ
iPhone 8Mặt kính (loại A | loại tốt)400.000đ
iPhone 7Mặt kính (loại A | loại tốt)300.000đ
iPhone 7 PlusMặt kính (loại A | loại tốt)450.000đ
iPhone 6SMặt kính (loại A | loại tốt)300.000đ
iPhone 6S PlusMặt kính (loại A | loại tốt)300.000đ
iPhone 6Mặt kính (loại A | loại tốt)200.000đ
iPhone 6 PlusMặt kính (loại A | loại tốt)300.000đ
iPhone 5SMặt kính (loại A | loại tốt)250.000đ
iPhone 5Mặt kính (loại A | loại tốt)250.000đ
iPhone 5CMặt kính (loại A | loại tốt)250.000đ
iPhone 5 SEMặt kính (loại A | loại tốt)295.000đ
iPhone 4, 4SMặt kính (loại A | loại tốt)80.000đ
iPhone 7Mặt kính (loại B)200.000đ
iPhone 7 PlusMặt kính (loại B)345.000đ
iPhone 6SMặt kính (loại B)150.000đ
iPhone 6S PlusMặt kính (loại B)200.000đ
iPhone 6Mặt kính (loại B)150.000đ
iPhone 6 PlusMặt kính (loại B)200.000đ
iPhone 5SMặt kính (loại B)150.000đ
iPhone 5Mặt kính (loại B)150.000đ
iPhone 5CMặt kính (loại B)150.000đ
iPhone 5 SEMặt kính (loại B)180.000đ
iPhone 4, 4SMặt kính cảm ứng (linh kiện)235.000đ
iPhone XSMặt kính (loại A | loại tốt)850.000đ
iPhone XS MaxMặt kính (loại A | loại tốt)1.250.000đ
Iphone 8 PlusMặt kính (loại B)345.000đ
Iphone XRMặt kính (loại A | loại tốt)850.000đ
Iphone 8Mặt kính (loại B)290.000đ
iPhone XRMặt kính cảm ứng (link kiện)2.000.000đ
Iphone XMặt kính cảm ứng (link kiện)1.400.000đ
Iphone 11Mặt kính (loại A | loại tốt)1.550.000đ
Iphone 11 ProMặt kính (loại A | loại tốt)1.650.000đ
Iphone 11 Pro MaxMặt kính (loại A | loại tốt)3.750.000đ